top of page

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 6 iunie 2021

TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

CUI: 39115600

F30/298/2018

Acești Termeni și Condiții ("Termeni", "Termeni și Condiții") guvernează relația dumneavoastră cu site-ul https://www.seedesine.com (denumit în continuare "Serviciul") operat de TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA ("noi", "ne" sau "nostru").

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții înainte de a utiliza Serviciul.

Accesul și utilizarea Serviciului depind de acceptarea și conformitatea dumneavoastră cu acești Termeni. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să fiți obligat de acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a acestor termeni, atunci nu aveți voie să accesați Serviciul.

Proprietate Intelectuală

Serviciul și conținutul său original, caracteristicile și funcționalitățile sale sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA și a licențiatorilor săi. Serviciul este protejat de drepturi de autor, mărci înregistrate și alte legi atât din România, cât și din alte țări străine. Mărcile noastre comerciale și aspectul de marcă nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără consimțământul prealabil în scris al TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA.

Link-uri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de TABARCA CRISTIAN ROLLAND PFA.

TABARCA CRISTIAN ROLLAND PFA nu are control asupra și nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul, politica de confidențialitate sau practicile site-urilor web sau serviciilor terțe. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daună sau pierdere cauzată sau pretinsă a fi cauzată de utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul oricărui astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate a oricărui site web sau serviciu terț pe care îl vizitați.

Încetarea

Putem încheia sau suspenda imediat accesul dumneavoastră, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă încălcați Termenii.

În urma încetării, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

Limitarea Răspunderii

În nicio situație, TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA, nici directorii săi, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, consecințiale sau punitive, inclusiv, fără limitare, pierderea profiturilor, datelor, utilizării, reputației sau alte pierderi imateriale, rezultând din: (i) accesul dumneavoastră la Serviciu sau utilizarea acestuia, sau incapacitatea de a accesa sau utiliza Serviciul; (ii) orice comportament sau conținut al terțelor părți pe Serviciu; (iii) orice conținut obținut din Serviciu; și (iv) accesul neautorizat, utilizarea sau alterarea transmisiilor sau conținutului dumneavoastră, indiferent de teorie legală, fie că este vorba de garanție, contract, delict (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie juridică, chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, și chiar dacă o soluție stabilită aici se constată că nu și-a atins scopul esențial.

Declinare de răspundere

Utilizarea Serviciului este la riscul exclusiv al dumneavoastră. Serviciul este furnizat "AȘA CUM ESTE" și "AȘA CUM ESTE DISPONIBIL". Serviciul este furnizat fără garanții de orice fel, fie exprese, fie implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de comercializare, adecvare pentru un anumit scop, neîncălcare sau cursul performanței.

TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA, filialele sale, afiliații și licențiatorii săi nu garantează că a) Serviciul va funcționa fără întreruperi, în siguranță sau va fi disponibil în orice moment sau locație specifică; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; c) Serviciul este lipsit de viruși sau alte componente dăunătoare; sau d) rezultatele utilizării Serviciului vor satisface cerințele dumneavoastră.

Legea Aplicabilă

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile României, fără a ține cont de prevederile privind conflictele de legi.

Neabținerea noastră de a exercita un drept sau o prevedere a acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la acele drepturi. Dacă o prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă sau inaplicabilă de către o instanță, prevederile rămase ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întreaga înțelegere dintre noi cu privire la Serviciul nostru și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le-am putea avea cu privire la Serviciu.

Modificări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. În cazul în care o revizuire este substanțială, vom încerca să oferim cel puțin 30 de zile notificare înainte ca noile termeni să intre în vigoare. Ceea ce constituie o modificare substanțială va fi determinat la discreția noastră exclusivă. Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după ce acele revizii devin efective, sunteți de acord să fiți obligat de termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, vă rugăm să încetați utilizarea Serviciului.

Contactați-ne


Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni, vă rugăm să contactați.

bottom of page